سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عادل روحی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / تهيه كننده  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  خوشگله (۱۳۵۱)
  ۲ -  ستاره فروزان (۱۳۴۸)
  ۳ -  قوس و قزح (۱۳۴۷)
  ۴ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  خوشگله (۱۳۵۱)
  ۲ -  ستاره فروزان (۱۳۴۸)
  ۳ -  قلب هاي طلايي (۱۳۴۸)
  ۴ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.