سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سالار عشقی

 زندگينامه  

سالار عشقي متولد 1307 تهران است. وي فعاليت هنري را سال 1328 با تأسيس استوديوي عكاسي آغاز و سال 1330 استوديو «آسيا فيلم» را نيز تأسيس كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / نويسنده (۶) / تهيه كننده (۷) / فيلمبردار  (۸) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  زيباي خطرناك (۱۳۴۶)
  ۲ -  داماد ميليونر (۱۳۳۸)
  ۳ -  كلاه غيبي (۱۳۳۵)
  ۴ -  جادو (۱۳۳۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار  
 1. نويسنده  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  زيباي خطرناك (۱۳۴۶)
  ۲ -  چك يك ميليون توماني (۱۳۳۸)
  ۳ -  داماد ميليونر (۱۳۳۸)
  ۴ -  طلسم شيطان (۱۳۳۵)
  ۵ -  كلاه غيبي (۱۳۳۵)
  ۶ -  جادو (۱۳۳۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار  
 1. تهيه كننده  : (۷)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  زيباي خطرناك (۱۳۴۶)
  ۲ -  از پاريس برگشته (۱۳۳۸)
  ۳ -  چك يك ميليون توماني (۱۳۳۸)
  ۴ -  داماد ميليونر (۱۳۳۸)
  ۵ -  طلسم شيطان (۱۳۳۵)
  ۶ -  كلاه غيبي (۱۳۳۵)
  ۷ -  جادو (۱۳۳۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۸)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  زيباي خطرناك (۱۳۴۶)
  ۲ -  از پاريس برگشته (۱۳۳۸)
  ۳ -  چك يك ميليون توماني (۱۳۳۸)
  ۴ -  داماد ميليونر (۱۳۳۸)
  ۵ -  دزدان معدن (۱۳۳۵)
  ۶ -  طلسم شيطان (۱۳۳۵)
  ۷ -  كلاه غيبي (۱۳۳۵)
  ۸ -  جادو (۱۳۳۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.