سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميد قربانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير تداركات (۳) / دستيار تداركات (۱) / دستيار صدابردار  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات   دستيار صدابردار  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  به آهستگي (۱۳۸۴)
  ۲ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات   دستيار صدابردار  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نوك برج (۱۳۸۴)
  ۲ -  چند تار مو (۱۳۸۲)
  ۳ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات   دستيار صدابردار  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به آهستگي (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   دستيار تداركات   دستيار صدابردار  
 1. دستيار صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  خوابم مي آد (۱۳۹۰)
  ۲ -  پرسه در مه (۱۳۸۸)
  ۳ -  شب حورا (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.