سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد روشن

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۲) / منشي صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   منشي صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  چهل كچل (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   منشي صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  چهل كچل (۱۳۹۵)
  ۲ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   منشي صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.