سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد خانی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / تهيه كننده (۴) / مجري طرح (۳) / دستيار تداركات (۳) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پسران مهتاب (ارتشي در تاريكي) (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دوزيست (۱۳۹۸)
  ۲ -  لونه زنبور (۱۳۹۶)
  ۳ -  ارادتمند؛ نازنين بهاره، تينا (۱۳۹۵)
  ۴ -  من (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مجري طرح  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  استراحت مطلق (۱۳۹۳)
  ۲ -  بي خود و بي جهت (۱۳۹۰)
  ۳ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پارك وي (۱۳۸۵)
  ۲ -  نوك برج (۱۳۸۴)
  ۳ -  در به درها (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نيش زنبور (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.