سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا شفيع

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۲۸) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  صمد به شهر مي رود (۱۳۵۸)
  ۲ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴)
  ۳ -  بزن بريم دزدي (۱۳۵۳)
  ۴ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)
  ۵ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۶ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)
  ۷ -  حكيم باشي (۱۳۵۱)
  ۸ -  صمد و سامي، ليلا و لي لي (۱۳۵۱)
  ۹ -  صمد و فولاد زره ديو (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)
  ۱۱ -  حادثه جويان (۱۳۴۹)
  ۱۲ -  سرنوشت (۱۳۴۶)
  ۱۳ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۱۴ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۱۵ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۱۶ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)
  ۱۷ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۱۸ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)
  ۱۹ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۲۰ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)
  ۲۱ -  گناه من چيست (۱۳۴۳)
  ۲۲ -  جاده مرگ (۱۳۴۲)
  ۲۳ -  زنگ هاي خطر (۱۳۴۲)
  ۲۴ -  ستاره اي چشمك زد (۱۳۴۲)
  ۲۵ -  فرار (۱۳۴۲)
  ۲۶ -  پنجه (۱۳۴۱)
  ۲۷ -  حاجي جبار در پاريس (۱۳۳۹)
  ۲۸ -  فردا روشن است (۱۳۳۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.