سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پطروس پاليان

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۱) / مدير فيلمبرداري (۳) / فيلمبردار  (۹) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  يك اصفهاني در نيويورك (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ساخت ايران (۱۳۵۷)
  ۲ -  اين گروه محكومين (۱۳۵۶)
  ۳ -  يك اصفهاني در نيويورك (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -   شمر (۱۳۵۹)
  ۲ -  شارلوت به بازارچه مي آيد (۱۳۵۶)
  ۳ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)
  ۴ -  هياهو (۱۳۵۳)
  ۵ -  ياران (۱۳۵۳)
  ۶ -  سياوش در تخت جمشيد (۱۳۴۶)
  ۷ -  شب قوزي (۱۳۴۳)
  ۸ -  شد شد، نشد نشد (۱۳۳۹)
  ۹ -  هالو (۱۳۳۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.