سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پرويز صياد

 زندگينامه  

پرويز صياد متولد 1318 لاهيجان، فارغ التحصيل اقتصاد از دانشگاه تهران است. وي فعاليت هنري را سال 1336 با چاپ شعر و داستان كوتاه آغاز و سال 1337 به نمايشنامه نويسي نيز مشغول شد. او سينماي حرفه اي را سال 1338 با فيلم «مي ميرم براي پول» به عنوان نويسنده تجربه كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۰) / نويسنده (۱۴) / مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱۸) / تهيه كننده (۱۷) / تدوين (۱) / طراح چهره پردازي (۱) / نوازنده (۱) / شعر  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح چهره پردازي   نوازنده   شعر  
 1. كارگردان  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد به شهر مي رود (۱۳۵۸)
  ۲ -  بن بست (۱۳۵۷)
  ۳ -  صمد در به در مي شود (۱۳۵۷)
  ۴ -  در امتداد شب (۱۳۵۶)
  ۵ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)
  ۶ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴)
  ۷ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)
  ۸ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)
  ۹ -  صمد و سامي، ليلا و لي لي (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  صمد و قاليچه حضرت سليمان (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح چهره پردازي   نوازنده   شعر  
 1. نويسنده  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  صمد به شهر مي رود (۱۳۵۸)
  ۲ -  بن بست (۱۳۵۷)
  ۳ -  صمد در به در مي شود (۱۳۵۷)
  ۴ -  در امتداد شب (۱۳۵۶)
  ۵ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)
  ۶ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴)
  ۷ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)
  ۸ -  مسلخ (۱۳۵۳)
  ۹ -  مظفر (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  صمد و سامي، ليلا و لي لي (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  صمد و فولاد زره ديو (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  صمد و قاليچه حضرت سليمان (۱۳۵۰)
  ۱۴ -  مي ميرم براي پول (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح چهره پردازي   نوازنده   شعر  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زنبورك (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح چهره پردازي   نوازنده   شعر  
 1. بازيگر  : (۱۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  صمد به شهر مي رود (۱۳۵۸)
  ۲ -  صمد در به در مي شود (۱۳۵۷)
  ۳ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)
  ۴ -  در غربت (۱۳۵۴)
  ۵ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۶ -  زنبورك (۱۳۵۴)
  ۷ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴)
  ۸ -  اسرار گنج دره جني (۱۳۵۳)
  ۹ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  مسلخ (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  مظفر (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  خواستگار (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  ستارخان (۱۳۵۱)
  ۱۵ -  صمد و سامي، ليلا و لي لي (۱۳۵۱)
  ۱۶ -  صمد و فولاد زره ديو (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  صمد و قاليچه حضرت سليمان (۱۳۵۰)
  ۱۸ -  حسن كچل (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح چهره پردازي   نوازنده   شعر  
 1. تهيه كننده  : (۱۷)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد به شهر مي رود (۱۳۵۸)
  ۲ -  بن بست (۱۳۵۷)
  ۳ -  دايره مينا (۱۳۵۷)
  ۴ -  صمد در به در مي شود (۱۳۵۷)
  ۵ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)
  ۶ -  غزل (۱۳۵۵)
  ۷ -  در غربت (۱۳۵۴)
  ۸ -  زنبورك (۱۳۵۴)
  ۹ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  طبيعت بي جان (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  مسلخ (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  مظفر (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  خواستگار (۱۳۵۱)
  ۱۶ -  ستارخان (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  صمد و فولاد زره ديو (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح چهره پردازي   نوازنده   شعر  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح چهره پردازي   نوازنده   شعر  
 1. طراح چهره پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  نيزار (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح چهره پردازي   نوازنده   شعر  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد و سامي، ليلا و لي لي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   طراح چهره پردازي   نوازنده   شعر  
 1. شعر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  در امتداد شب (۱۳۵۶)
  ۲ -  صمد و سامي، ليلا و لي لي (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.