سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آزيتا شكوهی

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۲) / بازيگر (۱) / عكس  (۱) فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   عكس  
 1. منشي صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۲ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   عكس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   عكس  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.