سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

زهره بزرگ زادگان

 

فيلم شناسی :   پرداخت نهايي (۱) / مشاور فيلمنامه (۲) / مجري طرح  (۱) فيلم شناسی :   پرداخت نهايي   مشاور فيلمنامه   مجري طرح  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آيه هاي زميني (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   پرداخت نهايي   مشاور فيلمنامه   مجري طرح  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)
  ۲ -  راز مينا (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   پرداخت نهايي   مشاور فيلمنامه   مجري طرح  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تولدي ديگر (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.