سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

خسرو مرادی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱۵) / چاپ (۱۴) / تروكاژ  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   تروكاژ  
 1. لابراتوار  : (۱۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تكيه بر باد (۱۳۵۷)
  ۲ -  قدغن (۱۳۵۷)
  ۳ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)
  ۴ -  جمعه (۱۳۵۶)
  ۵ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۶ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۷ -  طوطي (۱۳۵۶)
  ۸ -  اگر برگي نريزد (۱۳۵۵)
  ۹ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  شام آخر (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  هم خون (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  همت (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  عروس دريا (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   تروكاژ  
 1. چاپ  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تكيه بر باد (۱۳۵۷)
  ۲ -  قدغن (۱۳۵۷)
  ۳ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)
  ۴ -  جمعه (۱۳۵۶)
  ۵ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۶ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۷ -  طوطي (۱۳۵۶)
  ۸ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۹ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  شام آخر (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  هم خون (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  همت (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  عروس دريا (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   تروكاژ  
 1. تروكاژ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آن سوي آتش (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.