سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اردشير طلوعی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / مشاور فيلمنامه (۲) / بازيگر (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با تشكر از  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۲ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۲ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.