سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شاهرخ دستورتبار

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / بازيگر (۲) / تهيه كننده (۱) / مجري طرح  (۳) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)
  ۲ -  نقش عشق (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رواني (۱۳۷۶)
  ۲ -  نقش عشق (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  نقش عشق (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح  
 1. مجري طرح  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  كاناپه (۱۳۹۵)
  ۲ -  موقت (۱۳۹۳)
  ۳ -  خانه پدري (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.