سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا معماری

 

فيلم شناسی :   دستيار تداركات (۱) / لابراتوار (۱۰) / چاپ  (۱۰) فيلم شناسی :   دستيار تداركات   لابراتوار   چاپ  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  روز باشكوه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار تداركات   لابراتوار   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۲ -  تشنه ها (۱۳۵۳)
  ۳ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۴ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)
  ۵ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۶ -  آب نبات چوبي (۱۳۵۱)
  ۷ -  اسير (۱۳۵۱)
  ۸ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۹ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  مهدي مشكي و شلوارك داغ (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار تداركات   لابراتوار   چاپ  
 1. چاپ  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۲ -  تشنه ها (۱۳۵۳)
  ۳ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۴ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)
  ۵ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۶ -  آب نبات چوبي (۱۳۵۱)
  ۷ -  اسير (۱۳۵۱)
  ۸ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۹ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  مهدي مشكي و شلوارك داغ (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.