سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر بيگ زاده

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حس پنهان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هفت و پنج دقيقه (۱۳۸۷)
  ۲ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.