سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

درنا مدنی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۲) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۲) / مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سونامي (۱۳۹۷)
  ۲ -  موقت (۱۳۹۳)
  ۳ -  زندگي با چشمان بسته (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سونامي (۱۳۹۷)
  ۲ -  هزارپا (۱۳۹۶)
  ۳ -  پديده (۱۳۹۵)
  ۴ -  آفريقا (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پديده (۱۳۹۵)
  ۲ -  آفريقا (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -   زن ها فرشته اند 2 (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ايتاليا ايتاليا (۱۳۹۵)
  ۲ -  صنوبرهاي سوزان (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خنده در باران (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.