سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رحيم مقصودی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير تهيه (۱) / تداركات (۲) / صدابردار  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   تداركات   صدابردار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گل مريم (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   تداركات   صدابردار  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   تداركات   صدابردار  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)
  ۲ -  ايستگاه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   تداركات   صدابردار  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  فاني (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.