سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد حمزه

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / گروه صحنه (۱) / دكور (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه   دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مجنون (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه   دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مجنون (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه   دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه   دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ديگه چه خبر!؟ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه   دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عيالوار (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.