سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن سعيدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / امور مالي (۴) / تداركات (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   تداركات   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز در پرواز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   تداركات   گروه فني  
 1. امور مالي  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مامان بهروز منو زد (۱۳۹۰)
  ۲ -  دلقك ها (۱۳۸۸)
  ۳ -  دل شكسته (۱۳۸۷)
  ۴ -  دايناسور (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   تداركات   گروه فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دلار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مسلخ (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.