سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يعقوب راهواره

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / نورپرداز (۲) / نور (۲) / دستيار فيلمبردار (۵) / فيلمبردار پشت صحنه (۱) / امور فني  (۹) فيلم شناسی :   بازيگر   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه   امور فني  
 1. نورپرداز  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۲ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه   امور فني  
 1. نور  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تيرانداز (۱۳۵۴)
  ۲ -  مشكي (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  جميل (۱۳۶۶)
  ۲ -  باغ بلور (۱۳۵۷)
  ۳ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۴ -  آقاي لر به شهر مي رود (۱۳۵۶)
  ۵ -  روزهاي بي خبري (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه   امور فني  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دلار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه   امور فني  
 1. امور فني  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۲ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۳ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۴ -  رابطه جواني (۱۳۵۵)
  ۵ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۶ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۷ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۸ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۹ -  سارق (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.