سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرانك جلالی

 

فيلم شناسی :   مشاور كارگردان (۱) / طراح لباس (۱) / چهره پرداز (۱) / با تشكر از (۱) / مترجم  (۱) فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   طراح لباس   چهره پرداز   با تشكر از   مترجم  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   طراح لباس   چهره پرداز   با تشكر از   مترجم  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   طراح لباس   چهره پرداز   با تشكر از   مترجم  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   طراح لباس   چهره پرداز   با تشكر از   مترجم  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   طراح لباس   چهره پرداز   با تشكر از   مترجم  
 1. مترجم  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.