سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس ملكی

 

فيلم شناسی :   مسئول هنروران (۱) / بازيگر (۱) / عكس (۱) / حمل و نقل (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   مسئول هنروران   بازيگر   عكس   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. مسئول هنروران  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اشك سرما (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مسئول هنروران   بازيگر   عكس   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز مينا (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   مسئول هنروران   بازيگر   عكس   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مسئول هنروران   بازيگر   عكس   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. حمل و نقل  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پارك وي (۱۳۸۵)
  ۲ -  عاشق (۱۳۸۵)
  ۳ -  آتش بس (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   مسئول هنروران   بازيگر   عكس   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سكوت (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.