سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد بهروز

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۲) / جانشين مدير توليد (۲) / نماينده تهيه كننده (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   نماينده تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زمزمه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   نماينده تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قانون (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   نماينده تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قانون (۱۳۷۴)
  ۲ -  زمزمه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   نماينده تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۲ -  مردي در آينه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   نماينده تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات  
 1. نماينده تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   نماينده تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين مهلت (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   نماينده تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زمزمه (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.