سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين حسين زاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / سينه موبيل (۱) / مدير تداركات (۱) / خدمات (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   مدير تداركات   خدمات   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۲ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۳ -  اي ايران (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   مدير تداركات   خدمات   گروه فني  
 1. سينه موبيل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تيك (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   مدير تداركات   خدمات   گروه فني  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تاواريش (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   مدير تداركات   خدمات   گروه فني  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   مدير تداركات   خدمات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمستان است (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.