سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

وحيد باقری

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / بازيگر (۱) / گروه فيلمبرداري  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   گروه فيلمبرداري  
  1. برنامه ريز  : (۱)مورد
    (۱۳۸۰)

    ۱ -  شغال (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   گروه فيلمبرداري  
  1. بازيگر  : (۱)مورد
    (۱۳۷۰)

    ۱ -  مخترع 2001 (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   گروه فيلمبرداري  
  1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
    (۱۳۹۰)

    ۱ -  از تهران تا بهشت (۱۳۹۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.