سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد ترابی

 

فيلم شناسی :   گروه فني فيلمبرداري (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / دكور (۲) / دستيار صحنه (۲) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   گروه تداركات  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مستاجر (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   گروه تداركات  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زن زيادي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   گروه تداركات  
 1. دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوپراستار (۱۳۸۷)
  ۲ -  شام عروسي (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   گروه تداركات  
 1. دستيار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ازدواج صورتي (۱۳۸۳)
  ۲ -  شهر زيبا (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.