سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عبدالرحمان شاهينيان

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / پشتيباني توليد (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آواي غيب (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در مسلخ عشق (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.