سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدجلال حاتم

 

فيلم شناسی :   گروه صحنه (۱) / مجري دكور  (۱) فيلم شناسی :   گروه صحنه   مجري دكور  
  1. گروه صحنه  : (۱)مورد
    (۱۳۷۰)

    ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   مجري دكور  
  1. مجري دكور  : (۱)مورد
    (۱۳۷۰)

    ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.