سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عادل بزدوده

 

فيلم شناسی :   عروسك گردان (۱) / بازيگران عروسكي (۲) / مجري دكور (۱) / ساخت دكور (۱) / طراح عروسك (۲) / ساخت عروسك  (۱) فيلم شناسی :   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   مجري دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   ساخت عروسك  
 1. عروسك گردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شهر موش‌ها 2 (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   مجري دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   ساخت عروسك  
 1. بازيگران عروسكي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)
  ۲ -  شهر موش ها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   مجري دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   ساخت عروسك  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كارآگاه 2 (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   مجري دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   ساخت عروسك  
 1. ساخت دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   مجري دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   ساخت عروسك  
 1. طراح عروسك  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)
  ۲ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   عروسك گردان   بازيگران عروسكي   مجري دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   ساخت عروسك  
 1. ساخت عروسك  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در به درها (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.