سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / عنوان بندي (۱) / تروكاژ (۱) / تيتراژ (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   امور فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)
  ۲ -  عبور از مرز شب (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   امور فني  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پشت ديوار شب (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   امور فني  
 1. تروكاژ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سياه راه (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   امور فني  
 1. تيتراژ  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ملاقات (۱۳۶۵)
  ۲ -  صاعقه (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.