سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كامران حسنی

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / مجري دكور (۲) / دكور  (۲) فيلم شناسی :   طراح صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دكور  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دادستان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دكور  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دكور  
 1. مجري دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۲ -  ابليس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دكور  
 1. دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۲ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.