سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

روحی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۳) / گروه فني (۳) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بي گناه (۱۳۵۵)
  ۲ -  رابطه جواني (۱۳۵۵)
  ۳ -  شوهر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۴ -  ماه عسل (۱۳۵۵)
  ۵ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)
  ۶ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۷ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در محاصره (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تفنگدار (۱۳۶۲)
  ۲ -  سفير (۱۳۶۱)
  ۳ -  اشباح (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)
  ۲ -  پيراك (۱۳۶۳)
  ۳ -  فرار (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۲ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.