سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد نوروزی

 

فيلم شناسی :   تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل (۱) / تيتراژ (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   تيتراژ   گروه فني  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سن پترزبورگ (۱۳۸۸)
  ۲ -  كما (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   تيتراژ   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تلفن همراه رئيس جمهور (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   تيتراژ   گروه فني  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تلفن همراه رئيس جمهور (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   تيتراژ   گروه فني  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  رگبار (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   تيتراژ   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  طائل (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.