سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن شباهنگ

 

فيلم شناسی :   مدير تهيه (۵) / مدير توليد (۴) / مدير تداركات (۱۰) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  پرواز در قفس (۱۳۵۷)
  ۲ -  سلام تهران (۱۳۵۶)
  ۳ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۴ -  كاكا سياه (۱۳۵۲)
  ۵ -  شير توشير (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  فصل خون (۱۳۶۰)
  ۲ -  لبه تيغ (۱۳۵۷)
  ۳ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۴ -  قادر (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  طغيانگر (۱۳۵۶)
  ۲ -  فرياد عشق (۱۳۵۶)
  ۳ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۴ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۵ -  بندري (۱۳۵۲)
  ۶ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۷ -  مرد اجاره اي (۱۳۵۱)
  ۸ -  حيدر (۱۳۵۰)
  ۹ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۱۰ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شير خفته (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.