سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا نورسته فر

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده  (۲۸) فيلم شناسی :   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۲۸)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فصل خون (۱۳۶۰)
  ۲ -  برادر كشي (۱۳۵۷)
  ۳ -  پرواز در قفس (۱۳۵۷)
  ۴ -  تا آخرين نفس (۱۳۵۷)
  ۵ -  زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)
  ۶ -  لبه تيغ (۱۳۵۷)
  ۷ -  اين گروه محكومين (۱۳۵۶)
  ۸ -  جمعه (۱۳۵۶)
  ۹ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  فرياد زير آب (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  بت شكن (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  ستيز (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  رو سياه (۱۳۵۲)
  ۱۸ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۲۱ -  كاكل زري (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  رسوايي (۱۳۴۹)
  ۲۳ -  تك خال (۱۳۴۸)
  ۲۴ -  ضرب شست (۱۳۴۸)
  ۲۵ -  تحفه هند (۱۳۴۷)
  ۲۶ -  دختر عشوه گر (۱۳۴۷)
  ۲۷ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)
  ۲۸ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.