سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نيكا عزيزپور

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / هماهنگي توليد (۱) / پشتيباني توليد (۲) / امور مالي  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   امور مالي  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرداب (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   امور مالي  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرداب (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   امور مالي  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دست شيطان (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   امور مالي  
 1. هماهنگي توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز مينا (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   امور مالي  
 1. پشتيباني توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رواني (۱۳۷۶)
  ۲ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   امور مالي  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.