سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آذرخش صبری لقايی

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۱) / هماهنگي توليد (۱) / عكس (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير توليد   هماهنگي توليد   عكس   مدير تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قفل ساز (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   هماهنگي توليد   عكس   مدير تداركات  
 1. هماهنگي توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   هماهنگي توليد   عكس   مدير تداركات  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آن سوي آتش (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   هماهنگي توليد   عكس   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.