سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی كاظمی

  تاريخ و محل تولد
دوازدهم فروردين ماه سال 1344
تهران
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / جانشين مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۲) / حمل و نقل  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پيشي ميشي (۱۳۹۹)
  ۲ -  باورم كن (۱۳۹۳)
  ۳ -  آنچه مردان درباره‌ي زنان نمي‌دانند (۱۳۹۲)
  ۴ -  چك (۱۳۹۰)
  ۵ -  خنده در باران (۱۳۹۰)
  ۶ -  قصه پريا (۱۳۸۹)
  ۷ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۸ -  پارك وي (۱۳۸۵)
  ۹ -  هر چي تو بخواي (۱۳۸۵)
  ۱۰ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)
  ۱۱ -  ملك خاتون (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  چك (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هر چي تو بخواي (۱۳۸۵)
  ۲ -  خاك سرد (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آخرين سرقت (۱۳۸۹)
  ۲ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.