سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد بهشتی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / تهيه كننده (۱) / مدير توليد (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مه بانو (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مه بانو (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مه بانو (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.