سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهمنی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / شعر (۱) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   شعر   جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  طائل (۱۳۶۳)
  ۲ -  لغزش (۱۳۳۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   شعر   جلوه هاي ويژه  
 1. شعر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مرد شب (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   شعر   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آن سوي مه (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.