سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رامتين خداپناهی

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۰) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  كروكوديل (۱۳۹۷)
  ۲ -  دوازده صندلي (۱۳۹۰)
  ۳ -  راه بهشت (۱۳۹۰)
  ۴ -  محرمانه تهران (۱۳۹۰)
  ۵ -  قند تلخ (۱۳۸۷)
  ۶ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)
  ۷ -  بازنده (۱۳۸۳)
  ۸ -  كوچولوي خوش شانس (۱۳۸۳)
  ۹ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.