سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين شاهين

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه صدا (۲) / دستيار صدابردار  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صدا   دستيار صدابردار  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  نامادري (۱۳۴۹)
  ۲ -  صيادان نمكزار (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صدا   دستيار صدابردار  
 1. گروه صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رئيس (۱۳۸۵)
  ۲ -  ناف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صدا   دستيار صدابردار  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.