سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد يامينی

 

فيلم شناسی :   مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / دستيار صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس (۱) / جلوه هاي ويژه ميداني (۱) / دستيار جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  درياچه ارواح (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيك نيك در ميدان جنگ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب واقعه (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه ميداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دايناسور (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتش سبز (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.