سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرشاد مهديادگار

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير صحنه (۳) / گروه صحنه و لباس (۳) / دكور (۱) / دستيار صحنه و لباس (۶) / طراح چهره پردازي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ارسال يك آگهي تسليت براي روزنامه (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. مدير صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  هيچ كجا هيچ كس (۱۳۹۱)
  ۲ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)
  ۳ -  دعوت (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رئيس (۱۳۸۵)
  ۲ -  آتش بس (۱۳۸۴)
  ۳ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتش بس (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۲ -  شكار روباه (۱۳۸۷)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۴ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۵ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۶ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه و لباس   طراح چهره پردازي  
 1. طراح چهره پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مخمصه (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.