سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا سخايی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار اول كارگردان (۶) / برنامه ريز (۷) / دستيار كارگردان (۷) / گروه كارگرداني (۲) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۴) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ضابط (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  اسرافيل (۱۳۹۵)
  ۲ -  ايتاليا ايتاليا (۱۳۹۵)
  ۳ -  فراري (۱۳۹۵)
  ۴ -  مرهم (۱۳۸۹)
  ۵ -  تيغ زن (۱۳۸۷)
  ۶ -  كريستال (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بي سر (۱۳۹۸)
  ۲ -  ملاقات با جادوگر (۱۳۹۸)
  ۳ -  اسرافيل (۱۳۹۵)
  ۴ -  ايتاليا ايتاليا (۱۳۹۵)
  ۵ -  اشباح (۱۳۹۲)
  ۶ -  تيغ زن (۱۳۸۷)
  ۷ -  كريستال (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  اشباح (۱۳۹۲)
  ۲ -  چه خوبه كه برگشتي (۱۳۹۱)
  ۳ -  هوو (۱۳۸۴)
  ۴ -  هشت پا (۱۳۸۳)
  ۵ -  باج خور (۱۳۸۲)
  ۶ -  شهر زيبا (۱۳۸۲)
  ۷ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۲ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قسم (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ضابط (۱۳۹۹)
  ۲ -  ايتاليا ايتاليا (۱۳۹۵)
  ۳ -  قرنطينه (۱۳۸۶)
  ۴ -  باج خور (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آخرين سرقت (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.