سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا صفايی

  تاريخ و محل تولد
اول ارديبهشت ماه سال 1316
مشهد

 زندگينامه  

رضا صفايي متولد 1316 مشهد است. وي فعاليت سينمايي را از سال 1337 با بازي در فيلم «چشم به راه» به كارگرداني عطاءالله زاهد آغاز و سپس با امور تداركات، مديريت تهيه و دستيار كارگردان ادامه فعاليت داد. وي در 23 بهمن 1397(82 سالگي) در تهران درگذشت.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۵۳) / نويسنده (۱۴) / طرح اوليه داستان از (۲) / بازيگر (۳) / تهيه كننده (۱۴) / تدوين  (۳۵) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. كارگردان  : (۵۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  قيام (۱۳۵۹)
  ۲ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۳ -  رفاقت (۱۳۵۶)
  ۴ -  عشق و خشونت (۱۳۵۶)
  ۵ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۶ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۷ -  يكي خوش صدا يكي خوش دست (۱۳۵۶)
  ۸ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۹ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  تيرانداز (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  گلنسا در پاريس (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  بيگانه (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  قربون زن ايروني (۱۳۵۲)
  ۲۱ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۲۲ -  اعجوبه ها (۱۳۵۱)
  ۲۳ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۲۴ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)
  ۲۵ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۲۶ -  قايقرانان (۱۳۵۱)
  ۲۷ -  ميخك سفيد (۱۳۵۱)
  ۲۸ -  آتشپاره شهر (۱۳۵۰)
  ۲۹ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۳۰ -  زير بازارچه (۱۳۵۰)
  ۳۱ -  مرد افكن (۱۳۵۰)
  ۳۲ -  حسن فرفره (۱۳۴۹)
  ۳۳ -  زيباي جيب بر (۱۳۴۹)
  ۳۴ -  پا تو كفش من نكن (۱۳۴۸)
  ۳۵ -  پسران قارون (۱۳۴۸)
  ۳۶ -  تعطيلات داش اسمال (۱۳۴۸)
  ۳۷ -  جدايي (۱۳۴۸)
  ۳۸ -  عشق كولي (۱۳۴۸)
  ۳۹ -  شعله هاي خشم (۱۳۴۷)
  ۴۰ -  لوطي قرن بيستم (۱۳۴۷)
  ۴۱ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۴۲ -  يكه بزن (۱۳۴۶)
  ۴۳ -  شوخي نكن دلخور مي شم (۱۳۴۵)
  ۴۴ -  قفس طلائي (۱۳۴۵)
  ۴۵ -  كابوس (۱۳۴۵)
  ۴۶ -  مقصر پدرم بود (۱۳۴۵)
  ۴۷ -  پاسداران دريا (۱۳۴۴)
  ۴۸ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)
  ۴۹ -  جهنم زير پاي من (۱۳۴۳)
  ۵۰ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۵۱ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۵۲ -  خشم و فرياد (۱۳۴۲)
  ۵۳ -  زنگ هاي خطر (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. نويسنده  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۲ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۳ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۴ -  قايقرانان (۱۳۵۱)
  ۵ -  آتشپاره شهر (۱۳۵۰)
  ۶ -  شعله هاي خشم (۱۳۴۷)
  ۷ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۸ -  يكه بزن (۱۳۴۶)
  ۹ -  قفس طلائي (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  جهنم زير پاي من (۱۳۴۳)
  ۱۲ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۱۳ -  خشم و فرياد (۱۳۴۲)
  ۱۴ -  زنگ هاي خطر (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۲ -  معشوقه (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۲ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)
  ۳ -  خشم و فرياد (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. تهيه كننده  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  قيام (۱۳۵۹)
  ۲ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۳ -  رفاقت (۱۳۵۶)
  ۴ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۵ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۶ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۷ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۸ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۹ -  شعله هاي خشم (۱۳۴۷)
  ۱۰ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۱۱ -  يكه بزن (۱۳۴۶)
  ۱۲ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)
  ۱۳ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۱۴ -  خشم و فرياد (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   تدوين  
 1. تدوين  : (۳۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  رفاقت (۱۳۵۶)
  ۲ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۳ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۴ -  يكي خوش صدا يكي خوش دست (۱۳۵۶)
  ۵ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۶ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۷ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۸ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۹ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  گلنسا در پاريس (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  بيگانه (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  قربون زن ايروني (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  اعجوبه ها (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)
  ۲۰ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۲۱ -  قايقرانان (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  ميخك سفيد (۱۳۵۱)
  ۲۳ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۲۴ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۲۵ -  شوخي نكن دلخور مي شم (۱۳۴۵)
  ۲۶ -  قفس طلائي (۱۳۴۵)
  ۲۷ -  كابوس (۱۳۴۵)
  ۲۸ -  مقصر پدرم بود (۱۳۴۵)
  ۲۹ -  پاسداران دريا (۱۳۴۴)
  ۳۰ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)
  ۳۱ -  جهنم زير پاي من (۱۳۴۳)
  ۳۲ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۳۳ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۳۴ -  خشم و فرياد (۱۳۴۲)
  ۳۵ -  زنگ هاي خطر (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.