سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس رافعی

  تاريخ و محل تولد
هجدهم آذر ماه سال 1341
شيراز

 زندگينامه  

عباس رافعي متولد سال 1341 در شهر شيرازاست. او فارغ التحصيل کارشناسي سينما و کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي است. وي در سال 1374 بعد از ساخت اولين فيلم داستاني بلندش به نام "راز مينا" اقدام به تاسيس دفتر فيلم سازي فيلمنگاران نمود.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۲) / نويسنده (۷) / طرح اوليه بر اساس (۱) / تهيه كننده (۱۲) / مجري طرح (۱) / پرداخت نهايي  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   تهيه كننده   مجري طرح   پرداخت نهايي  
 1. كارگردان  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بهت (۱۳۹۶)
  ۲ -  آوازهاي سرزمين من (۱۳۹۳)
  ۳ -  فصل فراموشي فريبا (۱۳۹۲)
  ۴ -  آزاد راه (۱۳۸۹)
  ۵ -  ملاقات (۱۳۸۹)
  ۶ -  كيميا و خاك (۱۳۸۷)
  ۷ -  تولدي ديگر (۱۳۸۶)
  ۸ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)
  ۹ -  راه طي شده (۱۳۸۴)
  ۱۰ -  آيه هاي زميني (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)
  ۱۲ -  راز مينا (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   تهيه كننده   مجري طرح   پرداخت نهايي  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بهت (۱۳۹۶)
  ۲ -  ايستگاه آخر (اپيزود ملاقات) (۱۳۸۹)
  ۳ -  كيميا و خاك (۱۳۸۷)
  ۴ -  تولدي ديگر (۱۳۸۶)
  ۵ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)
  ۶ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)
  ۷ -  راز مينا (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   تهيه كننده   مجري طرح   پرداخت نهايي  
 1. طرح اوليه بر اساس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  موش (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   تهيه كننده   مجري طرح   پرداخت نهايي  
 1. تهيه كننده  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اينجا كسي نمي‌ميرد (۱۳۹۴)
  ۲ -  فصل فراموشي فريبا (۱۳۹۲)
  ۳ -  آزاد راه (۱۳۸۹)
  ۴ -  ايستگاه آخر (اپيزود ملاقات) (۱۳۸۹)
  ۵ -  چسب زخم (اپيزود ملاقات) (۱۳۸۹)
  ۶ -  ملاقات (۱۳۸۹)
  ۷ -  كيميا و خاك (۱۳۸۷)
  ۸ -  تولدي ديگر (۱۳۸۶)
  ۹ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)
  ۱۰ -  راه طي شده (۱۳۸۴)
  ۱۱ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)
  ۱۲ -  راز مينا (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   تهيه كننده   مجري طرح   پرداخت نهايي  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   تهيه كننده   مجري طرح   پرداخت نهايي  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آيه هاي زميني (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.