سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مريم نيك رفتار

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / مسئول لباس (۱) / دستيار لباس (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نفوذي (۱۳۸۷)
  ۲ -  كما (۱۳۸۲)
  ۳ -  رز زرد (۱۳۸۱)
  ۴ -  عطش (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قند تلخ (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ضد گلوله (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۲ -  شارلاتان (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.