سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاظم نامنی

 

فيلم شناسی :   مدير تداركات (۶) / تداركات (۳) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۲) / حمل و نقل  (۲) فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ويلايي ها (۱۳۹۵)
  ۲ -  غير مجاز (۱۳۹۴)
  ۳ -  طبقه حساس (۱۳۹۲)
  ۴ -  مرواريد (۱۳۹۱)
  ۵ -  بي تابي بيتا (۱۳۹۰)
  ۶ -  روزهاي زندگي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دعوت (۱۳۸۷)
  ۲ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)
  ۳ -  محاكمه (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كنعان (۱۳۸۶)
  ۲ -  پاپيتال (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  قلاده هاي طلا (۱۳۹۰)
  ۲ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۲ -  نفس عميق (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.