سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريد پيرايش

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۳) / گروه صدا (۱) / دستيار صدابردار  (۴) فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   دستيار صدابردار  
 1. صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  اولين امضا براي رعنا (۱۳۹۶)
  ۲ -  دوازده صندلي (۱۳۹۰)
  ۳ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   دستيار صدابردار  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تلفن همراه رئيس جمهور (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   دستيار صدابردار  
 1. دستيار صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آل (۱۳۸۸)
  ۲ -  باد در علفزار مي پيچد (۱۳۸۶)
  ۳ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۴ -  مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.